Divadélko Kvítko

Přejít na obsah

Loutková představení pro děti zahájíme pohádkou
Čert a Káča
v neděli 6. 10. 2024 v 15:00
ve Středočeském muzeu Roztoky


Dotace na podporu činnosti organizace od
Středočeský kraj
Malé Kvítko finančně podpořil
Návrat na obsah