horní
levá

Z kroniky spolku


Podle historických pramenů prý již v 19. století se v naší obci objevuje sice jeden, ale loutkař. A měl vlastní koncesi.
Další v pořadí je loutkové divadlo v Dělnickém domě. To bylo před válkou. Doba revolučních kašpárků, nadšení pro věc a potom okupace. Poválečná doba a sokolské divadlo, jména Miller, Drdková, Panocha, Vojtěchovská, Krejčí, Šimků a představení každou neděli před "vyprodaným domem"; až do roku 1952.
Je květen 1977 a jsme tři: M. Pejřil, I. Zoubková a J. Zoubek, zřizovatel Městské kulturní středisko - svatostánek umění loutkářského - kino v Žalově.
Postupně se přidávají další, Z. Záhoř a čtyři Cyraniovi. Nikdo z nás nedržel loutku v ruce, naštěstí máme paní Šustovou, herečku ÚLD Praha, která nás všechno učí.
4. listopad 1977, premiéra Cynibulkovy Pyšné basy. O tom, že v Roztokách přesně tohle chybělo, svědčí návštěvnost. Na čtyřech představeních bylo bezmála tisíc diváků. Jezdíme hrát na přehlídky okresní, krajské. Píše se o našem souboru v tisku oblastním, krajském, ale i státním. Pod vedením M. Pejřila je založen dětský soubor. Děti si sami vyrábějí dekorace, loutky a také jezdí po loutkářských přehlídkách.

Pohádka Čertimlýn Jak Rozárka Vondrová ..., 1988

Rok 1979 – ČÁRYPÍŠE v MŠ Havlíčkova Roztoky
z1-1 z1-2 z1-3 z1-4Tak šel čas a byla nám nabídnuta stálá scéna. Napříště bude mít divadlo adresu "Nádražní 23".
Je to sklep, pronájem bezplatný, ale spousta práce na adaptaci, lidi to byla robota! Na novém divadle pracoval, kdo měl ruce.
Konečně jsme se dočkali. Slavnostní otevření Divadélka Kvítko je 15. listopadu 1985. Hrají se vlastní věci psané naším režisérem M. Pejřilem, ale i od jiných autorů, divadlo je hojně navštěvováno nejmenšími diváky.
V revolučním roce 1989 hraje stálý "starý" soubor, ale již mu trochu dochází loutkářský dech.
Druhý dech nabíráme až v roce 2000, hrajeme každých 14 dní, pořádáme divadelní festivaly, kde hrajeme svá představení, ale i zveme soubory z nedalekého velkoměsta. Občas máme vyprodáno jako za starých časů.
Jaká je současnost? Nejmenší roztocký, ale i přespolní divák si divadlo v dolních Roztokách našel (Divadélko Kvítko je naproti nádraží ČD). Od roku 2005 se snažíme nalákat i diváka dospělého na představení malých divadelních souborů převážně z Prahy. Plány máme i do dalších let, i když je nás v současné době tolik, jako v roce 1977.


ČÁRYPÍŠE – Divadélko Kvítko, Nádražní 23, Roztoky, s režisérem Mílou Pejřilem z2-1 z2-2 z3-1 z3-2 z4-1

pravá